Cách thiết lập giảm giá khi chọn phương thức thanh toán

Làm thế nào để thiết lậ​p giảm giá khi chọn một phương thức thanh toán như thanh toán qua thẻ Visa hoặc thiết lập chi phí khi thanh toán khi nhận hàng. 

Để giải quyết vấn đề này, bạn dùng plugin miễn phí Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce.

Cách thiết lập chi phí hay giảm giá khi chọn phương thức thanh toán

Như tiêu đề plugin cho phép bạn thiết lập chi phí (fee) hoặc giảm giá (discount) khi khách hàng chọn phương thức thanh toán. 

Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin như bình thường.

Ở đây mình ví dụ thiết lập giảm giá khi chọn phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Bạn tự khám phá thêm nhiều tính năng và cấu hình khác của plugin.

​Đi tới Woocomerce -> Settings. Bạn sẽ nhìn thấy tab mới Payment Gateway Based Fees and Discounts.

Chọn hình thức thanh toán bạn muốn tính phi hoặc giảm giá.

Nhập vào số âm là giảm giá. ​

Sau khi cấu hình lưu lại. ​

Bây giờ bạn ra màn hình thanh toán, chọn phương thức thanh toán để xem thành quả: 

Chúc bạn thành công!

Xêm thêm tại: https://thuthuatwp.com/

Exit mobile version