Uncategorized

JetFormBuilder – Tạo form thật dễ dàng và chuyên nghiệp

Có lẽ bạn khi sử dụng form liên hệ trên website các bạn thường nghĩ ngay tới Contact Form 7 – plugin miễn phí được sử dụng rất nhiều hiện nay hoặc bạn sử dụng một số plugin tạo form khác như Ninja form, WPForms,… tất cả đều là những lựa chọn rất tốt, nhưng …

JetFormBuilder – Tạo form thật dễ dàng và chuyên nghiệp Read More »

Scroll to Top