Cá nhân hóa sản phẩm WooCommerce

Bạn đang xây dựng một website bán quà tặng và muốn bổ sung các tùy chọn cá nhân hóa cho sản phẩm, đây là bài viết gợi ý cho bạn thực hiện việc này.

Tình huống ví dụ: tạo thẻ quà tặng có thể cá nhân hóa trong WooCommerce

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho phép khách hàng của mình cá nhân hóa một tấm thiệp chúc mừng trực tuyến. Chúng tôi sẽ cho phép họ cá nhân hóa sản phẩm theo những cách sau:

  • Thêm thông báo được xác định trước vào mặt trước của thẻ
  • Sử dụng logic có điều kiện để tùy chọn thêm thông báo tùy chỉnh
  • Tải lên hình ảnh tùy chỉnh cho mặt trước của thẻ
  • Viết tin nhắn cá nhân bên trong thẻ

Đó là một ví dụ khá đơn giản và tôi chắc chắn rằng bạn có thể nghĩ ra nhiều cách để cải thiện nó. Nhưng nó tốt như một cách để xem qua một số khả năng của plugin.

Kết quả có thể như sau:

Một số ví dụ khác

woocommerce product personalization options plugin - single line text
woocommerce product personalization options plugin - paragraph text
woocommerce product personalization options plugin - checkbox

Để có thể xây dựng các tùy chọn như vậy bạn có thể tham khảo thêm bài viết về các plugin Product Options.

Scroll to Top